Welkom op de website van MaatNetwerk.

MaatNetwerk is een organisatie voor dienstverlening aan verschillende doelgroepen op het gebied van persoonlijke verzorging, individuele en groepsgerichte begeleiding.
MaatNetwerk richt zich in haar dienstverlening specifiek op de WMO binnen de 8 Achterhoekse Gemeenten. Als u dienstverlening van MaatNetwerk wenst dan kunt u uw voorkeur in uw indicatieaanvraag bij de gemeente aangeven.
 
De naam van onze organisatie MaatNetwerk is gekozen op basis van de samenvoeging van een 3-tal begrippen, namelijk:
Maatschappij
Maatwerk
Netwerk

Maatschappij.

Mensen ervaren in hun dagelijkse leven steeds meer problemen in een steeds complexer wordende maatschappij. Zij hebben het moeilijk om een plaats in deze maatschappij te krijgen of te behouden. Dit kan voorkomen op het gebied van wonen, dagbesteding/werken of vrije tijd.  De oorzaken hiervoor kunnen zeer verschillende zijn. Hierbij kunt u denken aan tijdelijke redenen, maar ook aan blijvende als gevolg van een handicap of ongeluk. MaatNetwerk is er met haar dienstverlening op gericht om mensen te ondersteunen in het weer een zo volwaardig mogelijke plek in deze maatschappij in te nemen en/of te behouden

Maatwerk.

De ondersteuning, welke door MaatNetwerk wordt geboden vindt altijd plaats op basis van een individueel zorgplan. Lees verder

Netwerk.

Om een cliënt met zijn hulpvragen goed te kunnen helpen heeft MaatNetwerk een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde dienstverleners ter beschikking. Lees verder