Welkom op de website van MaatNetwerk.

MaatNetwerk is een organisatie voor dienstverlening aan verschillende doelgroepen op het gebied van persoonlijke verzorging, individuele en groepsgerichte begeleiding.
MaatNetwerk richt zich in haar dienstverlening specifiek op de WMO binnen de 8 Achterhoekse Gemeenten. Als u dienstverlening van MaatNetwerk wenst dan kunt u uw voorkeur in uw indicatieaanvraag bij de gemeente aangeven.
 
De naam van onze organisatie MaatNetwerk is gekozen op basis van de samenvoeging van een 3-tal begrippen, namelijk:
Maatschappij
Maatwerk
Netwerk

Maatschappij.

Mensen ervaren in hun dagelijkse leven steeds meer problemen in een steeds complexer wordende maatschappij. Lees verder

Maatwerk.

De ondersteuning, welke door MaatNetwerk wordt geboden vindt altijd plaats op basis van een individueel zorgplan. Lees verder

Netwerk.

Om een cliënt met zijn hulpvragen goed te kunnen helpen heeft MaatNetwerk een uitgebreid netwerk van gekwalificeerde dienstverleners ter beschikking. Afhankelijk van de vragen zullen deze worden ingeschakeld om een passend aanbod voor de cliënt te realiseren. MaatNetwerk zal daarbij zorg dragen voor de coördinatie van de werkzaamheden van alle betrokkenen. Ook zal MaatNetwerk met de cliënt de kwaliteit van de dienstverlening bewaken.