MaatNetwerk is een netwerkorganisatie, die zich onderscheidt van andere zorgorganisaties. Alle bij MaatNetwerk aangesloten dienstverleners zijn mensen, die zich het veranderende denken en handelen reeds geruime tijd eigen hebben gemaakt. Daarom zijn ze juist als zelfstandig ondernemende dienstverleners aan de slag gegaan.
Onze dienstverlening is gericht op de samenwerking tussen de hulpvrager, het systeem, maatschappelijke organisaties en de eventueel benodigde professional(s).

Kenmerken van MaatNetwerk.

De dienstverlening en werkwijze van MaatNetwerk laat zich het best omschrijven als:

  • laagdrempelig
  • snel
  • flexibel
  • op maat
  • integraal
  • out of the box denkend en handelend
  • professioneel
  • efficiënt en effectief

Of zoals een cliënt met veel ervaring in meerdere GGZ-instellingen en met veel dienstverleners het verwoordde:

'Van alle dienstverlening, die ik heb gehad, is die van MaatNetwerk wel de vreemdste. De onorthodoxe werkwijze is echter zeer effectief.'